مومن

آیا حجاب توصیه خدا برای مومنان است یا حکم لازم برای مسلمانان که همه را به آن مجبور کنیم؟

حجاب از ضروریات دینی است که دلایل متعددی وجوب آن را اثبات می کند و در همین آیه نیز علاوه بر الفاظ امری، باید به این حقیقت توجه کنیم که تمام فروعات اسلام بر همه انسان ها لازم است.

چرا افراد گناهکار خوشبختند و مومن ها این قدر بدبختی دارند؟

سختی های دنیا برای مومنان و کافر وجود دارد با این تفاوت که مومنان در میان سختی ها، به ثواب الهی امید دارند و می دانند که خدای قادری دارند که می تواند مشکلات آن ها را مرتفع کند.