ثواب زیارت امام حسین

آیا حدیثی در خصوص ثواب زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام و هزینه کردن در این مسیر داریم؟

حضرت فرمود : هرکه دو رکعت نماز نزد آن حضرت بخواند ، از خداوند متعال چیزی نمی خواهد جز این که خداوند آن را به او می دهد.عرض کردم : شخصی که از آب فرات غسل کند سپس به نزد آن حضرت بیاید چه ثوابی دارد ؟ حضرت فرمود : هنگامی که از آب فرات غسل می کند و قصد (زیارت) آن حضرت را دارد ، گناهانش از او فرو می ریزد ، مانند روزی که مادرش او را به دنیا آورد.