معاویه

چرا امام حسين (ع) با اينکه نزديک به ده سال از امامتشان در زمان معاويه سپري شد، هيچ قيامي عليه او نکردند اما تا يزيد به خلافت رسيد بر عليه او قيام کردند؟

اگر امام حسين (ع) در زمان معاويه قيام مسلحانه مي کرد، معاويه مي توانست آن را به عنوان يک شورش غير موجه و برخلاف مواد پيمان صلح بين طرفين معرفي کند و چون جامع? آن روز جامعه اي بود که حال قيام و انقلاب نداشت، طبعا منطق معاويه را تاييد مي کرد.

علت اينکه امام حسن (ع) شرط کردند که معاويه را اميرالمومنين خطاب نکند چه بود؟

علت اين را بايد در اين دانست که به اعتقاد شيعه،لقب اميرالمومنين،اختصاص به امام علي(عليه السلام) دارد.

آیا صلح امام حسن (ع) نشان دهنده حسن روابط با معاویه بود؟

صلح امام حسن (ع)

شهر سوال ـ امام از روز نخست آماده قیام و دفاع از حریم خلافت بود و هرگز صلح و سازش در برنامه او نبود، لذا وقتی خبر حرکت معاویه از شام به کوفه رسید، دستور داد که در مسجد جمع شوند، آنگاه خطبه‌ای آغاز کرد و پس از اشاره به بسیج نیروهای معاویه، مردم را به جهاد در راه خدا و ایستادگی در مبارزه با پیروان باطل دعوت نمود