چرا پیامبر بعد آنكه در مدینه مستقر شدند و حكومت تشكیل دادند به مكه بازنگشتند تا آنجا را مركز حكومت كنند با توجه به اینكه خود پیامبر مكی بودند؟

نظر به اين كه فتح مكه در سال هاي آخر عمر پيامبر صورت گرفت يعني در سال هشتم و پيامبر نيز در سال يازدهم رحلت نمودند(۱) فرصت چنداني براي اين امر نبوده؛ افزون بر آن كه از آغاز هجرت تا زمان فتح مكه مركز جهان اسلام مدينه بوده و دسترسي به مكه براي مسلمانان دشوار بوده، طبيعتا در مدت هشت سال مدينه به مركزيت اسلام تبديل شده بود و جابجايي آن پس از فتح مكه دشواري هايي را در پي داشته است. بعلاوه مردم مدینه در طی سال های متمادی وفاداری خود را به پیامبر نشان داده بودند در حالی كه مردم مكه تازه مسلمان بوده و بسیاری از آنان ایمان واقعی نداشتند.

  همچنین باید دانست از نظر سوق الجیشی مدینه بر مكه برتری داشت؛ زیرا مدینه از معدود شهرهای عربستان بود كه تولیدات كشاورزی داشت و در محاصره توان مقاومت داشت از نظر اقتصادی نیز پیامبر در مكه منزلی نداشتند؛ زیرا منزل ایشان و دیگر مهاجران غصب شده بود و پیامبر از آن گذشته بودند و انتقال پیامبر به مكه با توجه به اینكه ان حضرت عیال وار بودند هزینه زیادی را می طلبید. حضور كوتاه مدت آن حضرت در مكه حتی در ایام حج ، و این كه گزارش شده ایشان حتی در ایام حجه الوداع شب ها را در منازل مكه نمی گزراند ند نشانگر این است كه ایشان به مكه به دلیل خاطرات تلخی كه داشتند علاقه چندانی نداشتند.

پي نوشت :

 ۱.  جعفر سبحانی ، فروغ ابدیت، دفتر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم ، ۱۳۷۰ ش ، ج ۲، ص ۳۰۹ و ۵۰۳.


 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات