اگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، حکم روزه اش چیست؟

اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید روزه‌ی آن روز را قضا کند. وفرقی نیست میان این که در هنگام فرو بردن سر در آب، بدن او نیز در آب باشد یا این که بدن او در بیرون باشد و فقط سر را در آب فرو ببرد.
اگر نصف سر را در آب فرو ببرد و سپس بیرون بیاورد و نصف دیگر سر را در آب فرو کند روزه‌اش باطل نمی‌شود.
 اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می‌شود.
 اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه‌اش صحیح است.اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد روزه‌اش باطل نمی‌شود، ولی باید فوراً سر را از زیر آب خارج کند، همچنین اگر فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو ببرد روزه‌ی او باطل نمی‌شود، ولی هرگاه یادش آمد باید فوراً سر را بیرون بیاورد.
کسی که با پوشیدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصی) بدون این که بدنش خیس شود در آب فرو رود، اگر لباس به سر او چسبیده باشد، صحت روزه‌اش محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب قضا‌ی آن لازم است.
 آب ریختن روی سر توسط ظرف و مانند آن به صحت روزه ضرر نمی‌رساند.

مطابق با فتوای چند تن از مراجع عظام تقلید:

آیات عظام امام خمینی(ره)، امام خامنه ای، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی، فاضل لنکرانی (ره)، تبریزی( ره):
بنابراحتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد.

آیت الله مکارم شیرازی:
روزه دار بنابراحتياط واجب تمام سر را عمداً در آب فرو نبرد حتي اگر بقيه بدن بيرون از آب باشد، اما اگر تمام بدن و قسمتي از سر زير آب برود ولي مقداري از سر بيرون باشد روزه باطل نمي شود.فرو بردن سر در مایعاتی مانند گلاب و آبهای مضاف دیگر حکم آب مطلق را دارد.

آیات عظام وحید، بهجت(ره):
باطل می شود.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
حرام است ولی چنانچه معصیت کرده و این کار را انجام دهد، ظاهرا روزه اش باطل نمی شود.

آیت الله العظمی سیستانی:
فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی کند ولی کراهت شدید دارد.

آیت الله العظمی مظاهری:
باطل نمی کند گرچه مستحب است تمام سر را در حال روزه در آب فرو نبرد.

*** رساله ۱۶ مرجع / مساله ۱۶۰۸
 

facenama

نظرات