با توجه به فصل امتحانات پایان سال و سختی درس ها آیا می توان امسال روزه نگرفت ؟

روزه دانشجویان

بنده ۱۸سال سن دارم و دانش اموز هستم ، امسال هم زمان با ماه رمضان امتحانات نهايي دارم و نيازمند توان و انرژي زيادي هستم.آيا ميتوانم روزه نگيرم و بعدا قضاش را بگیرم؟

روزه گرفتن از واجبات است و ترک عمدی آن حرام و گناه است و قضا و کفاره دارد.
درس و امتحان و صرف ضعف داشتن مجوز ترک روزه نيست. بسياري از مکلفين در همين شرايط با داشتن درس و امتحان با برنامه ريزي صحيح روزه مي گيرند. درهر حال بايد شب و سحر غذاي مقوي و مايعات کافي استفاده کنند و در طول روز فعاليت خود را کمتر کنند بيشتر استراحت کنند و بيشتر در طول شب درس بخوانند تا بتوانند روزه بگيرند. صرف کلاس رفتن و رفتن به جلسه امتحان و يا چند ساعت مطالعه در طول روز مجوز روزه خواري نمي شود و ايجاد شدن مقداري ضعف و بي حالي هم امري طبيعي است که براي همه اتفاق مي افتد.
 

facenama

نظرات