فرصت ها را دریاب

فرصت ها را دریاب

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله:  کسی که در خیری به رویش گشوده شود، فرصت را غنیمت بشمارد و از فرصت استفاده کند.

مستدرک، ج ۲، ص ۳۵۰
 

facenama

نظرات