علت نجس بودن سگ چیست؟

برای هر حکم شرعی سه امر وجود دارد. ۱. دلیل، ۲. علت و ۳.حکمت

منظور از دلیل حکم شرعی، عمدتا آیات و روایاتی هستند که مبتنی بر آنها یک حکم شرعی توسط فقها کشف و بیان می شود.

منظور از علت حکم، امری است که خدای متعال به خاطر آن، حکمی را تشریع کرده است. که عمدتا در دسترس ما نیست و از آن بی اطلاع هستیم.

و منظور از حکمت حکم شرعی، بخشی از مصالحی است که با حکم شرعی تامین می شود و ممکن است در مواردی با عقل خود یا کمک معصوم آن را کشف می کنیم و حکمت در برخی موارد با علت حکم مرتبط است. هر چند این ارتباط تام نیست. یعنی حکمت ممکن است تنها بخش اندکی از علت باشد.

قطعا هیچ حکمی بدون دلیل وجود نخواهد داشت، هر چند همگان از این دلیل مطلع نباشند، اما یک فقیه بدون دلیل حق بیان حکم شرعی ندارد.

اما نمی توانیم برای هر حکمی طلب علت یا حکمت بکنیم و اصولا دسترسی به علت و حکمت همه احکام اصلا ممکن نیست. چرا که انسان علاوه بر ناشناخته های فراوانش در عالم مادی با عالمی بسیار گسترده تر از عالم ماده مرتبط است که سرنوشت و سعادت او به آن عالم مرتبط است در حالی که چیزی از جزئیات آن عالم نمی داند.

حتی اگر ناشناخته ای نداشته باشیم و دین بخواهد تمام جزئیات آن عالم را برای انسان بیان کند گویی انسان را ناگزیر نموده که در هر اقدام با یک معادله صدها مجهولی مواجه باشد، که محاسبات بسیاری در هر موقعیتی نیاز است و طبیعتا پیچیدگی و گستردگی این معادلات علاوه بر احتمال بالای خطای محاسباتی، انسان را از تصمیم گیری به موقع محروم می سازد. بنابراین با بیان احکام گویی در هر مساله، معادله را برای ما حل نموده و نشان داده است که کدام حرکت می تواند ما را به سعادت برساند.

بنابراین مومنان پس از کشف اتقان اصول دین و پی بردن به حقانیت آن، مطیع دستورات دینی بوده و در مقابل دستورات چون و چرا نمی کند. هر چند دین برای کمک به افرادی که ایمان ضعیف تری دارند، راه کشف برخی از حکمت ها را باز گذاشته است تا با فهم آنها ایمان شان به وجود مصلحت محکم تر شود.  

حال درباره حکم نجاست سگ، دلیل آن چنان روشن و واضح است که در طی ۱۴۰۰ سال گذشته هیچ کسی کوچکترین تردیدی درباره نجاست سگ نداشته است و الان که برخی می خواهند آن را انکار کنند، اولا بدون توجه به آیات و روایات این کار را می کنند. ثانیا انکار آنها به دلیل فهمیدن یک مساله نیست، بلکه به دلیل تمایل ایجاد شده در دل آنها نسبت به زندگی با سگ است که تحت تاثیر زندگی غربی ها به برخی از مسلمان ها سرایت کرده است.

حکمت نجاست سگ، نیز پیچیده نیست. یکی از مهمترین آنها آلودگی های سگ است که علم بشری آن را اثبات کرده است و بهتر است انسان خود را از آن دور نگاه دارد.

قطعا وفاداری و توانایی سگ در نگاهبانی دلیل نمی شود که انسان بخواهد با سگ مثل فرزند خود رفتار نماید و او را اهل خانه خود بداند که نجاست سگ برایش مساله شود و بخواهد در مقابل آن مقاومت کند و چه بسا خدای متعال سگ را نجس اعلام کرده تا وفادارای سگ انسان را به این وادی نلغزاند.

همچنین باید توجه کرد که نجاست سگ، به معنای جواز ظلم در حق آن یا ممنوع بودن اموری چون آب و غذا دادن به آن نیست.

 

 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات