کمک به دیگران از حرف تا عمل

امام كاظم عليه ‏السلام:
مؤمن كم حرف و پر كار است و منافق پر حرف و كم كار
تحف العقول، ص۳۹۷

facenama

نظرات