وضو گرفتن یا غسل کردن با آب کنتور غیرمجاز چه حکمی دارد؟

وضو با آب غصبی

شخصي بدون مجوز سازمان آب، ازخيابان يا پشت کنتور، انشعاب به منزل خود کشيده است، وضو گرفتن يا غسل کردن با اين آب چه حکمی دارد؟

آيات عظام: آیت الله خامنه ای، آیت الله نوری، آیت الله مکارم و آیت الله بهجت: حکم غصب را دارد و وضو و غسل با آن باطل است.
آيت الله سيستاني: وضو و غسل، صحيح است.
آيت الله وحيد: بنابر احتياط واجب، باطل است.
آيت الله صافي: اگر مسئولين امر، اجازه دهند، اشکال ندارد.
آيت الله زنجاني: غسل و وضو با آب مذکور، حرام است و بنابر احتياط، غسل و وضويش باطل است.
آيت الله فاضل: اگر بنا دارد پول آب مصرفي را بدهد، وضو و غسل صحيح است و اگر بنا دارد پول آب مصرفی را ندهد، وضو و غسل اشکال دارد و بنابر احتياط واجب، صحيح نيست.

منبع: بهجت: استفتائات، ج ۱، س ۵۹۷ و ۵۹۸؛ فاضل: جامع المسائل، ج ۱، با استفاده از س ۱۴۶؛ تبريزي: استفتائات، ج ۲، س ۱۲۷۶؛
بقيه مراجع: استفتائات کتبي موجود در مرکز ملي پاسخگويي.

facenama

نظرات