شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام در محراب عبادت

facenama

نظرات