چگونه به مسافرت برویم ولی روزه مان صحیح باشد؟

روزه مسافر

سلام. من شنیدم که اگر بعد از اذان ظهر مسافرت برویم، روزه مان درست است. موقع برگشت از مسافرت چطور؟

سلام بر شما
برای صحیح بودن روزه یا باید بعد از اذان ظهر از وطن یا جایی که قصد ۱۰ روز داشتید حرکت کنید، و یا اینکه قبل از اذان ظهر به وطن یا جایی که قصد ۱۰ روز دارید برسید. (البته در صورت دوم به شرطی روزه صحیح است که در بین راه کارى که روزه را باطل می کند انجام نداده باشید.) و اگرموقع اذان ظهر بین راه باشید روزه شما صحیح نیست.

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات