آیا می شود به خاطر ضعیف بودن روزه نگرفت؟

ضعف در روزه

سلام. دانشجويي هستم که از نظر قوای بدنی ضعیف هستم. البته تعدادی از روزه هایم را گرفتم، ولي در موقع امتحان ضعف ميکنم وحالم بد مي شود و موقع خواندن دروس هيچ چيزي متوجه نمشوم. تکليفم در مورد روزه چيست؟

سلام بر شما
باید تغذیه مناسب داشته باشید و استراحت کافی داشته باشید تا بتوانید حتی الامکان روزه ها را بگیرید و شبها بیشتر درس بخوانید و روزها استراحت کنید. و یا اینکه به میزان مسافت شرعی مسافرت بروید و آنجا روزه را باطل کنید، و اگر مقدور نیست، وظیفه دارید روزه را ادامه دهید. و توجه داشته باشید که ضعف به تنهایى مجوز روزه خوارى نیست هرچند شدید باشد، مگر این که موجب مشقت (سختی زیاد که عادتا قابل تحمل نیست) باشد. که در اینصورت اگر زمانی به حدی دچار ضعف شدید وغیر قابل تحمل شدید که خوف خطر بود، می توانید به مقدار ضرورت افطار کنید و روزه را ادامه دهید و بعدا در فرصت مناسب قضای آن را بجا آورید.

facenama

نظرات