نفخ صور چیست؟ و آیا بین صور اول و دوم فاصله است؟

نفخ صور

با استناد به قرآن، مسلم است که در عالم، تحقیقاً دو نفخه صور، اتفاق می افتد، نفخۀ اول، زمانی است که عمر دنیا تمام شده و به وسیلۀ آن تمام موجودات زندۀ از بین می روند.(۱) در نفخۀ بعد که به نفخۀ حیات مشهور است، همۀ زنده می شوند.(۲)
هر دو نفخه به طور ناگهانی اتفاق می افتد و فاصلۀ بین دو نفخه نیز، معلوم نیست. در برخی از روایات، این فاصله چهل سال ذکر شده است که معیار سنجش آن مشخص نیست.(۳)

بنابراین، با نفخ صور اول، مردم و تمام موجودات زنده از بین می روند و این اتفاقات هولناک بعد از مرگ همگانی، در جهان واقع می شود.
بعد از این نفخ است که همۀ انسان ها زنده می شوند.(۴) و سراسیمه و هراسان همانند ملخ ها و پروانگان که به سرعت در هوا منتشر می شوند،(۵) با سرعت به سوی محضر الهی روانه می گردند.(۶) در آن عالم حقایق آشکار می شود.(۷) و بعد از رسیدگی به حال همۀ انسان ها هر کس به سوی جایگاه ابدیش، می رود.

بر اساس این آیه که فرمود:
وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُخْرى‏ فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ(۸)
و در «صور» دميده می ‏شود، پس همه كسانى كه در آسمانها و زمينند می ميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهد سپس بار ديگر در «صور» دميده می شود، ناگهان همگى به پا می ‏خيزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند.
از تعبیر ذیل آیه معلوم می شود که گویا بعد از انجام صور اول ومرگ عموم حتی اسرافیل خداوند اورا دوباره زنده نموده واو در صور می دمد تا همگان دوباره زنده شوند . (۹) پس صور دوم نیز توسط جناب اسرافیل خواهد بود.

پی نوشت ها :
۱. زمر،(۳۹) آیه ۶۸، “
۲. یس،(۳۶) آیه ۵۱، ”
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، نشر دار الکتب الاسلامیه تهران، بی تا، ج ۱۹، ص ۵۴۰ و ۵۴۲٫.
۴. کهف،(۱۸) آیه ۴۵؛ نحل،(۱۶) آیه ۷۷؛ قمر،(۵۴) آیه۵۰ .
۵. قارعه، (۱۰۱) آیه ۴؛(۵۴) آیه قمر۷.
۶. یس، (۳۶) آیه ۵۱ ؛ نباء(۷۸) آیه۱۸.
۷. ابراهیم،(۱۴) آیه ۲۱؛ الحاقه،(۶۹) آیه۱۸.
۸. زمر (۳۹) آیه ۶۵.
۹. مکارم ، تفسير نمونه، نشر دار الکتب الاسلامیه تهران، بی تا ، ج‏۱۹، ص ۵۴۳.

facenama

نظرات