برای هدایت باید با رفق و مدارا رفتار کرد.

آیت الله بهجت

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود:
نقل کرده‌اند در اثر یک منبر عالمی، چهار هزار نفر شیعه شدند. کسی که این گونه بیان داشته باشد، در ثواب از مراجع بالاتر است، زیرا در روایت آمده است:
لان یهدی الله علی یدیک رجلا، خیر مما طلعت علیه الشمس و غربت.
اگر خداوند یک نفر را به وسیله تو هدایت کند، قطعاً بهتر از تمام آن چه آفتاب بر آن می‌تابد و غروب می‌کند، خواهد بود.
خدا می‌داند هدایت نفوس چه قدر ارزش دارد. البته نباید از اول کار چنان بار تکلیف را سنگین کرد که طرف مقابل از مذهب بی‌زار گردد، و ادخله فی‌شی‌ء اخرجه منه؛ (او را از چیزی که در آن وارد نموده بود، خارج کرد.) صدق کند؛ بلکه باید با رفق و مدارا رفتار نمود.
در هر حال، مرحوم آقا میرزا حبیب الله رشتی که خیلی معتقد بوده و از روی ایمان مطالب را تحصیل می‌کرده است - پیشانی آن آقا را بوسید و گفت:
حاضرم همه ریاضت‌هایی را که کشیدم به تو بدهم و در عوض ثواب این یک منبر را به من بدهی.
خدا کند آثار گرانبهایی را که بالوراثة داریم، اختیاراً از دست ندهیم و گرگ‌ها از دست ما نگیرند!

کتاب در محضر حضرت آیت ا.... العظمی بهجت – ص ۱۳۰
محمد حسین رخشاد

facenama

نظرات