آن كس كه تقوافروش‏ است متقى نيست!

تقوافروشی

 آن كس كه تقوافروش‏ است متقى نيست
و آن كس كه هنرفروش است هنرمند نيست
و آن كس كه علم‌فروش است عالم نيست.
 
( حکمت‌ها و اندرزها، ج۲، ص۱۳۵)
 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات