کدام پیامبران هنوز زنده هستند؟

قرآن درباره حضرت عیسی(ع) میفرماید: "آنان (یهود) حضرت عیسی را نکشتند و او را دار نزدند، بلکه شبیه او را دار زدند".(۱) در آیه دیگر فرمود: "ای عیسی! تو را میگیریم و به سوی خود بالا میبریم".(۲) از این آیات استفاده کرده‏اند حضرت عیسی زنده و در آسمان‏ها است. گر چه برخی از مفسران احتمال داده‏اند معنای آیات این نیست که حضرت زنده باشد، بلکه به قرینه کلمه "متوفیک" او مرده است و نزد پروردگارش روزی میخورد.(۳) درباره حضرت الیاس نیز گفته شده که به آسمان‏ها رفت. او ۲۲ سال مردم بعلبک را به شریعت حضرت موسی دعوت کرد. بعضی الیاس را حضرت ادریس میدانند و گفته‏اند: از اولاد هارون و یا برادر خضر بود.(۴) در مورد حضرت خضر گفته‏اند از آب حیات خورد و همیشه زنده است. جایگاه غالب او مسجد صعصعه و مسجد سهله است. سید ابن طاووس روایت کرده که حضرت خضر به استقبال جنازه حضرت امیر المؤمنین علی(ع) آمد و امام حسن و امام حسین(ع) را تسلیت گفت و جایگاه قبر نوح را به آنان معرفی کرد.(۵) قرآن در مورد حضرت ادریس فرمود: "در کتاب، ادریس را یاد کن. او بسیار راستگو و پیامبر بود و ما او را به مقام والایی رساندیم".(۶) بعضی از ظاهر آیه استفاده کرده‏اند حضرت ادریس زنده است و او به آسمان‏ها رفته است، ولی همان طور که در مورد حضرت عیسی گفته شد، درباره حضرت ادریس همان احتمال میرود. در مورد حضرت خضر این احتمال است که اصلا پیامبر نباشد. دو پیامبری که به آسمان‏ها رفته‏اند، حضرت ادریس و عیسی بود و دو پیامبری که در زمین زنده‏اند، حضرت خضر و الیاس بوده‏اند.

پی نوشت‏ها:

۱ - نساء (۴)، آیه ۱۵۷.
۲ - آل عمران (۳)، آیه ۴۹.
۳ - تفسیر نمونه، ج ۲، ص ۴۳۱.
۴ - عماد زاده اصفهانی، قصص قرآن، ص ۶۸۰.
۵ - همان، ص ۳۴۲. ۶ - مریم (۱۹)، آیه ۵۶.
 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات