آیا جنابت بعد از اذان صبح روزه را باطل می کند ؟

جنابت

اگر کسی بعد از نماز صبح(سحری) در خواب جنب شود حتما تا قبل از اذان ظهر باید غسل کند اگر بعد از اذان ظهر غسل کند روزه اش باطل است؟
 

جنب شدن درخواب بعداز اذان صبح یا در طول روز، باعث باطل شدن روزه نمي شود.

فرقی هم ندارد چه موقع از روز غسل جنابت انجام دهید . فقط برای خواندن نماز ظهر باید غسل را انجام دهید .
 

کلمات کلیدی: 

facenama

دیدگاه‌ها

با سلام ، اگر خانمی اب شلنگ

با سلام ، اگر خانمی اب شلنگ را با فشار وارد واژن خود کند که به این وسیله کلیتوریس او تحریک شده و به اوج لذت جنسی همراه با لرزش پاها برسد اما ابی خارج نشود ایا این فرد باید غسل جنابت انجام دهد؟
۲- اگر کسی با افکار جنسی بدون دست زدن به اندام خود لذت ببرد و مایعی از اوخارج شود این عمل استمنا محسوب می شود؟ و ایا مایعی که خارج شده البته بدون جهش منی است؟ مرجه امام خمینی

تصویر پاسخگوی احکام

سلام

سلام

تشکر از ارتباط شما

۱: این کار قطعا حرام و گناه کبیره و استمنا می باشد و اگر منجر به خروج ترشح همزمان با ارضا شود شود باید غسل جنابت هم انجام دهد.
۲: اگر صرفا فکر کردن باشد و هیچ گونه دستی به خود نزند و هدفش هم ارضا شدن نباشد استمنا نیست .

نظرات