آیا قرآن از الفاظ زشت جنسی استفاده کرده است؟

شرم و حیا سبب می شود که انسان از به کار بردن بعضی از الفاظ خودداری کند. اگر چه آن الفاظ به امور طبیعی و بدون اشکال اشاره داشته باشند. مثلا انسان به مکان تخلی، دست شویی می گوید. حال آنکه دست شویی مکان مجاور، محل تخلی است. و به خاطر پرهیز از ذکر صریح نام محل تخلی، از این واژه استفاده می شود.

حال جالب است توجه کنیم که همین الفاظ مودبانه که به صورت کنایی استفاده می شوند، پس از مدتی و به دلیل استفاده زیاد در معنای کنایی، از حالت کنایی بودن خارج شده، و به نوعی صریح در آن امر مورد اشاره می شوند. مثل همین واژه تخلی که به کار بردیم. شاید به این نکته توجه نشود که همین واژه تخلی به معنای خلوت کردن است و بیت الخلاء نیز به جایی می گویند که انسان در آن تنها است. و در ابتدا که این واژه به کار برده می شده، معنایی کنایی و بسیار مودبانه داشته است. که به مرور زمان آن معنای کنایی به معنایی صریح تبدیل شده است. و انسان ها از معنای اصلی واژه به نوعی غفلت می کنند.

واژه های این گونه بسیار است. مثلا غائط که امروزه آن را به مدفوع ترجمه می کنند، به معنای مکانی بوده که انسان در آنجا از دیده شدن توسط دیگران مصون است. به همین دلیل برای کسی که جهت تخلی، از دیدگان دیگران دور می شده، این واژه را به کار می برده اند که بسیار مودبانه بوده است پس نباید فاصله زمانی خود با استعمال این واژه در گذشته را نادیده بگیریم و به میزان ادب گوینده این واژه در زمان گذشته بی توجهی کنیم.

یا مثلا نزدیکی و مقاربت، معنایی عام و کنایی دارد. که به در کنار هم قرار گرفتن و قریب شدن دو شیء اشاره می کند.  حال اینکه پس از گذشت زمان این واژه ها در اثر استعمال زیاد در معنای کنایی، معنای دیگری را سریع تر به ذهن می آورند، و انسان از معنای اولیه آن غفلت می کند.

با توجه به این توضیح، مشخص می شود آنچه در سوال مطرح شده، یک تصور کاملا غلط و نامربوط است. و باید بگوییم قرآن در بیانات خود بسیار عفیفانه و مودبانه مطالب را طرح کرده است.

مثلا فرج به معنای شکاف است مثل آن که در آیه می فرماید: وَ إِذَا السَّماءُ فُرِجَتْ (۹ مرسلات) و (كرات) آسمان از هم بشكافند. پس به کار بردن این واژه بر بخشی از اندام انسان، به صورت کنایی و بسیار مودبانه بوده است و کسانی که واژگان قبیح امروزی را در ترجمه این لفظ می آورند و از ذکر مطلب به صورت کنایی خودداری می کنند، بی ادبی خود را نشان می دهند نه آنکه قرآن بدون رعایت ادب مطلب را ذکر کرده باشد.

 

کلمات کلیدی: 

facenama

نظرات