چه قدر حضرت [امام زمان (علیه السلام)] مهربان است

امام زمان (علیه السلام)

چه قدر حضرت [امام زمان (علیه السلام)] مهربان است به کسانی که اسمش را می برند و صدایش می زنند و از او استغاثه می کنند؛ از پدر و مادر هم به آنها مهربان تر است! [در محضر بهجت:۲/۳۶۶]

facenama

دیدگاه‌ها

وجودم فدای امام زمان

وجودم فدای امام زمان

نظرات