مقتل لهوف تا چه اندازه وقایع کربلا رو درست گفته است؟

لهوف

اینکه بخواهیم بگوییم دقیقاً چه مقدار از مطالب کتاب لهوف درست و صحیح است،کاری بس مشکل و نیازمند بررسی همه گزارشات تاریخی مربوط به حادثه عاشورا و مقایسه آن با مطالب کتاب لهوف است که کاری بس وقت گیر و زمانبر می باشد که اینجا مجال آن نیست.

اما آنچه قابل عرض است این است که اولاً لهوف یکی از مشهورترین و معتبرترین مقاتل می باشد. كتاب «لهوف» ابن طاوس اختصار و اشتهار را با هم جمع كرده و در نزد علمای برجسته شیعه جایگاه مهمی برای خودش باز كرده است به طوری كه شهید محراب آیت الله سید محمد علی قاضی تبریزی می فرماید: «كتاب لهوف سید ابن طاوس - رحمة الله علیه -، نقلیاتش بسیار مورد اعتماد است و در میان كتب مقاتل كتاب مقتلی به اندازه اعتبار و اعتماد به آن نمی رسد و در اطمینان بر آن كتاب در ردیف اول كتب معتبره مقاتل قرار گرفته است»۱

ثانیاً در مورد هچ کتابی جز قرآن کریم نمی توانیم بطور کلی و صددرصد حکم به درست بودن تمام مطالب آن کتاب کنیم.لهوف هم از این قاعده مستثنی نمی باشد و برخی از مطالبش قابل نقد و بررسی می باشد.

 

۱. «تحقیقی درباره اربعین» ص ۸، چاپ تبریز.

facenama

نظرات