حکم ایجاد مزاحمت برای مردم به بهانه عزاداری چگونه است؟

متن استفتائاتی که در همین رابطه از محضر مقام معظم رهبری صورت گرفته و پاسخ ایشان بدین صورت است:

س ۱۴۴۷: از ساختمان حسینیه صدای قرائت قرآن و مجالس حسینی بسیار بلند پخش می شود به طوری که صدای آن از بیرون شهر هم شنیده می شود واین امر منجر به سلب آسایش همسایگان شده است و مسئولین و سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند، این عمل چه حکمی دارد؟

ج: اگر چه اقامه مراسم و شعائر دینی در زمانهای مناسب در حسینیه از بهترین کارها و جزو مستحبات مؤکد می باشد، ولی واجب است برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذیت و ایجاد مزاحمت برای همسایگان بپرهیزند هرچند با کم کردن صدای بلندگو و تغییر جهت آن به طرف داخل حسینیه باشد.

س ۱۴۴۸: نظر شریف حضرتعالی نسبت به ادامه حرکت دسته های عزاداری در شبهای محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نی چیست؟

ج: به راه انداختن دسته های عزاداری برای سیدالشهدا و اصحاب او علیهم السلام و شرکت در امثال این مراسم امر بسیار پسندیده و مطلوبی است و از بزرگترین اعمالی است که انسان را به خداوند نزدیک می کند، ولی باید از هر عملی که باعث اذیت دیگران می شود و یا فی نفسه از نظر شرعی حرام است، پرهیز کرد.

کلمات کلیدی: 

facenama

دیدگاه‌ها

تصویر مجنون الحسین

لام خواب عیلوله چیست؟ یعنی ما

لام خواب عیلوله چیست؟ یعنی ما نباید بین این ساعت بخوابیم؟پس چکار کنیم بعد از نماز صبر کنیمافتاب کند؟

تصویر soalcity

سلام

سلام
ظاهرا منظورتان خواب بین الطلوعین است یعنی از زمان اذان صبح تا هنگام طلوع آفتاب که خواب در این زمان مکروه است و بهتر است انسان در این زمان نخوابد. اما خواب قیلوله به خواب زمان ظهر می گویند که مستحب است.

نظرات