چرا سلیمان کتاب آسمانی نداشت با اینکه زمان او تورات را مخفی کرده بودند؟

منظور از کتاب آسمانی انبیاء، همان شریعت مخصوص امت آن هاست. که پنج پیامبر الوالعزم صاحب شریعت بوده اند. یعنی حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد (صلوات الله علیهم اجمعین)

و کتاب این انبیاء نیز در اصل و اساس تفاوتی با هم نداشته است. که علامه طباطبایی در این باره می فرمایند: شریعت‏هاى خدایى همه یكى هستند، و تناقض و تنافى در بین آنها نیست، الا اینكه از نظر اجمال و تفصیل و كمى و زیادى فروع مختلفند، چون سیر بشر از نقص بسوى كمال تدریجى و استعداد قبول معارف الهى در هر عصرى با عصر دیگر مختلف است.[۱]

بنابراین از این جهت که انبیای بسیاری کتاب آسمانی نداشته اند، هیچ اشکال و شبهه ای وجود ندارد. اما این سخن که سلیمان به کتاب نیاز داشته چون تورات و تلمود کتمان شده بودند، سخنی است که در آن اصول و امهات مساله نبوت در نظر گرفته نشده است.

پیامبر خدا کسی است که برای حفظ شریعت مبعوث شده است و اگر دیگران شریعت را مورد تحریف قرار دهند، وظیفه پیامبر است که مردم را به اصل وحی آگاه کند و تحریف ها را از بین ببرد. نه اینکه خود پیامبر هم به کتابی که دست مردم است محتاج باشد و اگر اصل کتاب پنهان شود، او راهی به شریعت الهی نداشته باشد.

پیامبر به کسی می گویند که با خدا در ارتباط است و سخن خدا را به طور مستقیم دریافت می کند. چنین کسی چگونه با پنهان کردن کتاب وحی، از دانستن آن محروم می شود؟

 

[۱]. ترجمه المیزان، ج‏۸، ص۲۶۸.

facenama

دیدگاه‌ها

جوابتون به جاست. والبته درست.

جوابتون به جاست. والبته درست. امالطفا در استفاده از کلمات دقت کنید که برا کسی شبه پیش نیاد.مث قسمتی که گفتد"پیامبر به کسی می گویند که با خدا در ارتباط است و سخن خدا را به طور مستقیم دریافت می کند"

موفق باشید

تصویر soalcity

سلام و تشکر از توجه شما

سلام و تشکر از توجه شما
اگر لطف بفرمایید و شبهه احتمالی از این مطلب را بفرمایید، فرمایشتان آموزنده تر خواهد بود.

نظرات