اصطلاح آب توبه واقعیت دارد؟ به چه عملی گفته می شود؟

 آب توبه

چیزی با عنوان آب توبه در احکام شرعی نداریم؛ اما یکی از غسل های مستحب غسل توبه می باشد؛ مستحب است که انسان بعد از گناهی که انجام می دهد برای توبه، غسل کند.[۱]


[۱]. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، القول فی الاغسال المندوبه. (مطابق با نظر مقام معظم رهبری)

facenama

نظرات