کلام و عقاید

حقيقت عصمت چيست؟

شهر سوال ـ براى روشن شدن مطلب، يادآور مى شويم كه : عصمت به صورت مطلق و گسترده، مربوط به گروه معدودى به نام انبيا و امامان است. ولى «عصمت نسبى» يعنى مصونيت در برابر برخى از گناهان، اختصاص به آن گروه نداردو بسيارى از انسانهاى شريف را نيز در بر مى گيرد، اين گروه از انسانها هر چند نسبت به تمام گناهان مصونيت ندارند ولى بدون شك نسبت به برخى از آنها داراى مصونيت بوده، نه تنها انجام نمى دهند، بلكه به فكر انجام آن نيز نمى باشند.

علل عقب ماندگى كشورهاى اسلامى و علل پیشرفت غرب در چیست؟

كشورهاى اسلامى

شهر سوال ـ باید میان دو موضوع، تفكیك قائل شویم یكى دین اصیل و ناب و خالص كه از طرف خداوند به عنوان برنامه‏‌اى كامل براى زندگى بشر آمده است و دیگرى، عقایدى موهوم و خرافات كه ساخته دست بشر بوده و به عنوان دین معرفى گردیده است (همانند عقاید موهوم ارباب كلیسا درباره خداوند و تعالیم آنها دربارة علم و نحوه زندگى مردم اروپا در قرون وسطا) چون ما نیز معتقد نیستیم هر دینی حق است و سبب سعادت بشر می شود.

تناسخ چيست؟ و دلايل بطلان آن كدام است؟

معاد

شهر سوال ـ در آنجا كه حكمى در شريعت به وسيله حكم ديگر برطرف شود، لفظ «نسخ» به كار مى برند،و هر دو ويژگى به روشنى در آن موجود است، ولى آنجا كه اين لفظ در مسايل كلامى مانند «تناسخ» به كار مى رود تنها به ويژگى اول اكتفا مى شود، ويژگى دوم مورد نظر قرار نمى گيرد. مثلاً خواهيم گفت: «تناسخ» اين است كه روحى از بدنى به بدن ديگر منتقل شود، در اين جا تحول و انتقال هست ولى حالت تعاقب، كه يكى پشت سر ديگرى درآيد،وجود ندارد.

آيا ملائک داراي اراده و اختیار هستند؟

شهر سوال ـ از نظر حکما و عرفای اسلامی همه ی موجودات عالم، دارای حیات، شعور، اراده و اختیارند. اساساً اراده و اختیار خود از امور مجرّد(غیر مادّی) بوده که سنخ وجود ملائک است. و اگر موجودات مادّی نظیر انسان و حیوان به وضوح دارای این صفاتند به خاطر داشتن نفس قوی غیر مادّی (مجرد) است.

کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد آیا دینش ناقص است؟

شهر سوال ـ این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر یك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى- اعم از اسلام و غیر اسلام ‏آشوب، قانون‏گریزى و دلخواه‏ گزینى را برنمى‌‏تابد.

در مورد جن ها اطلاعاتی میخواستم؟

اجنه

شهر سوال ـ می توانند فی الجمله بر امور انسانها تأثیر بگذارند و می توانند به انسان آسیب های مالی یا جانی وارد کنند کما اینکه انسانها نیز فی الجمله می توانند به آنها ضرر وارد کنند.

چگونه انبیاء از سهو و نسیان معصوم هستند؟

شهر سوال ـ عصمت مراتب مختلفی دارد. مثل عصمت در تلقی وحی، عصمت در بیان وحی به مردم، عصمت از گناه و ... و پذیرفتن و فهم عصمت برایمان آسان است. چون ما نیز در بعضی از مسائل معصوم هستیم.

چه ایرادی دارد اگر باور کنیم خداوند وجود دارد. انسان وجود دارد اما مرگ پایان زندگی و تمام شدن هستی است.

شهر سوال ـ و از نظر دینی نیز ایراد این سخن بسیار بزرگ است، کسی که تنها قسمتی از حق را می پذیرد، و به قسمت دیگر آن کفر می ورزد، سرنوشتش از منظر قرآنی این گونه توصیف شده است:

آیا هر انسانی فرشته خوبی دارد که مواظب اوست؟ چطور میشود آن را مشاهده کرد؟

 مواظب

شهر سوال ـ از آیات و روایات استفاده می‏شود كه دو دسته از فرشتگان برای نوشتن اعمال انسان مهیا شده‌‏اند. یك دسته طرف راست ودسته دیگر در طف چپ، ملائكه دست راست ضبط امال خوب را به عهده دارند و فرشتگان طرف چپ نوشتن اعمال بد را عهده دارند.[۷]

هزاران نفر هم زمان در جهان می‌میرند؛ عزرائیل چطور همزمان همه را قبض روح میکند؟

شهر سوال ـ چون ما حقیقت ملائكه را نمی توانیم درك كنیم، آن ها را مانند موجودات مادی كه محدود و محصورند، در ذهن خود تصور می كنیم و فكر می كنیم كه مانند ما انسان ها هستند و حال آن كه حقیقت آنان چیز دیگری است كه فهم آن برای ما غیر ممكن است؛ مانند حقیقت روح كه درك آن برای ما ممكن نیست. به همین دلیل می پنداریم كه مثلاً عزرائیل اگر مشغول قبض روح یك نفر باشد، در همان حال نمی تواند دیگری را قبض روح كند یا اگر در یك مكان باشد، نمی تواند در مكان دیگر باشد.

چهره واقعی شیطان چه شکلی است؟

شهر سوال ـ آنچه روشن است اینکه، شیطان و جنّ از آتش آفریده شده اند و موجودات لطیفی می باشند، که در وضع عادی نمی توان آن ها را دید، اما جن ها و شیطان ها، انسان ها را می بینند، چنان كه خداوند برای برحذر داشتن آدم ازشیطان و اتباع او می فرماید:

با توجه به نقش نفس انسان در گمراهی، چرا شیطان را عامل گمراهی می دانیم؟

شهر سوال ـ در هدایت فطرت و عقل انسان از درون به او کمک می کنند و پیامبران و اولیاء الهی نیز از بیرون هدایتگر او هستند و در گمراهی نفس اماره و شهوات از درون انسان را به سمت بدی می کشانند و شیطان از بیرون به جنگ انسان می آید. عامل درونی و بیرونی مکمل یکدیگر هستند.

صفحه‌ها