درباره ما

سایت شهر سوال، از جمله سایتهای مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی است. 

برای طرح سوالات خود می توانید از مسیر های زیر استفاده نمایید:

پاسخگوئی تلفنی : ۰۹۶۴۰۰

پاسخگوئی پیامکی: ۳۰۰۰۹۶۴۰

پاسخگوئی زنده اینترنتی:  www.‎09640.ir

پاسخگوئی از طریق ایمیل با ثبت سوال در سایت: http://www.pasokhgoo.ir/send

پاسخگوئی در تلگرام :   https://telegram.me/pasokhgoo1

اطلاع از سایر مسیر های پاسخگوئی : http://www.pasokhgoo.ir/taxonomy/term/686

نشانی: قم ـ صندوق پستی ۱۹۷ ـ ۳۷۱۸۵

ارتباط با مدیران بخش های مختلف مرکز : http://www.pasokhgoo.ir/contact

 


 

facenama